- เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลควร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อเป็นประโยชน์แก่พื้นที่ตำบลควรต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA