องค์การบริหารส่วนตำบลควร ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลควร จึงได้มีการส่งเสริมอาชีพ ต่างๆ เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านป่าคา หมู่ที่ 3 , กลุ่มไม้กวด บ้านวังบง หมู่ที่ 7 , กลุ่มทำน้ำพริก บ้านสีพรม หมู่ที่ 4 , กลุ่มผลิตน้ำปู บ้านควรดง หมู่ที่ 1 

สำหรับกลุ่มทอผ้า   บ้านป่าคา หมู่ที่ 3  เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปประจำตำบล 

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 12 คน

การจัดการ

ก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยการรวมตัวกันของสตรีในหมู่บ้านที่ว่างจากการทำนา ทำไร่ และต้องการหารายได้เสริมให้ครอบครัว เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตร หลังจากการว่างงานหลักก็จะมารวมตัวกันมีการแบ่งงานกันทำตามความถนัดและผู้นำกลุ่มทำหน้าที่การตลาดมีการปันผลจากการทำงานและมีการออมข้ากลุ่มเพื่อนำรายได้ช่วยสมาชิกในกลุ่มด้วย

สถานที่ตั้ง อยู่ที่เลขที่ 80 ป่าคา หมู่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140  ติดต่อ : นางมาลี ขันตา  โทร :  08-4371-7154

  ***องค์การบริหารส่วนตำบลควร*** พร้อมส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ เพื่อนำเป็นสินโอท๊อปประจำตำบลควร และนำการพัฒนาชุมชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลควร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องชาวตำบลควร และมุ่งสู่การพัฒนาต่อไป

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA