ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้

  1. เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ
  2. เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน
  3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร
  4. ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลควร
  5. ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร
  6. ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร
  7. หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด
  8. ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA